BODY PUMP

BODYPUMP הוא שיעור בו משתמשים במשקולות חופשיות על מנת לחזק ולחטב את כל גופך,

אימון זה, הנמשך 60 דקות, מאתגר את כל קבוצות השרירים המרכזיות שלך, תוך שימוש בתרגילים

מחדר המשקולות כמו סקוואט, מכרעים, הנפה, דחיקה וכפיפת מרפקים, מוסיקה אנרגטית וסוחפת, מדריכים

מקצועיים ותרגילים מצויינים מדרבנים אותך להשיג את התוצאות שבשבילן באת ומהר!